Selecteer een pagina

Privacybeleid

Viative / Planting Leads, gevestigd aan de Parallelweg 6 a, te 6023 BC Budel-Schoot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid, de verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming ( GDPR).

Deze privacyverklaring gaat over alle gegevensverwerkingen – die naar u als persoon kunnen leiden- binnen Viative /Planting Leads. Onze contactgegevens zijn:

Dit privacybeleid is op al onze diensten van toepassing. Door gebruik te maken van onze diensten en website, geeft u aan van deze privacyverklaring kennis te hebben genomen en te zijn geïnformeerd. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze huidige diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website en/of onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als we de privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt.

We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming maar we helpen u graag met uw privacygerelateerde vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via de hierboven vermelde contactgegevens.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen we u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht persoonsgegevens om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kunt u doen via de website van de AP (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, zelf gegevens achterlaat via het contactformulier/telefonisch contact/e-mail of wanneer u een overeenkomst met ons aangaat:

Wij verwerken de followingpersonal gegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam- en – adresgegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
 • Uw BTW nummer wanneer u een zakelijke klant bent
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Andere persoonlijke gegevens die u ons zelf heeft verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internet browser en type apparaat
 • Bankrekeningnummer
 • Cookies

Als u een overeenkomst met ons aangaat die toezien op bepaalde diensten die wij in uw opdracht uitvoeren en aan welke primair toeziet op persoonsgegevensverwerking en/of u de middelen en doelen bepaalt van deze persoonsgegevensverwerking dan zijn wij mogelijk verwerker en zullen we een verwerkersovereenkomst met u sluiten hiertoe.

Op welke gronden er persoonsgegevens worden verwerkt

Als we persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft dat een reden. We verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • We hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. Dat kan bijvoorbeeld zijn om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Ik heb in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW- gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer ik niet het recht heb uw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat ik mijn recht niet kan halen wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen, waardoor mijn bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.
 • U heeft de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Doel voor de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • u toegang te verlenen tot onze website

 • gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten op onze website

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website

 • het verbeteren en evalueren van onze websites en diensten

 • u als de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van onze website

 • voor het aangaan (inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking) en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening

 • u te informeren over de (na)zorg verbonden aan de afgenomen dienst(en)

 • met u te communiceren omdat u hierom vraagt of om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, via berichten per fysieke post of via telefonische berichtgevingen

 • het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons

 • afhandeling van uw betaling aan ons

 • u informeren over wijzigingen in onze diensten of voorwaarden

 • wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangiften

 • we verzamelen en gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen of dat we dit op grond van de wet mogen doen.

  U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. We kunnen echter onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met u te sluiten.

  Bewaartermijn voor persoonsgegevens

  We slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaren we de persoonsgegevens maximaal 36 maanden. Dit doen we vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat we uw gegevens nog nodig hebben omdat u deze bij ons opvraagt of omdat u alsnog vervolgactie nodig heeft. 

  Factuurgegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn.

  Uw persoonsgegevens via het contactformulier op onze website worden niet langer dan 3 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Ook wanneer u uw toestemming intrekt ten behoeve van de persoonsgegevens dan verwijderen we deze na 3 maanden.

  Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, verwijderen we de persoonsgegevens of de identificerende kenmerken.

  Het delen en ontvangen van persoonsgegevens met en van derden

  We verstrekken (en/of doorverkopen) uw persoonsgegevens alléén aan derden met uw voorafgaande toestemming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • Ingeschakelde opdrachtgevers kunnen ook verwerkers van ons zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze hostingprovider of onze boekhouder. We sluiten een verwerkersovereenkomst met deze verwerkers af zodat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens;

 • Derden aan wie wij gegevens verstrekken, met uw uitdrukkelijke toestemming of om op uw verzoek gegevens te delen in verband met het overdragen van uw gegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie gedeeld.

Ten slotte kunnen we persoonsgegevens ontvangen via derden, zoals via diensten van derde partijen. Denk hierbij aan de partij die ons in staat stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website en de server partij en voor zover dit in lijn is met de wet.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u denkt dat uw gegevens niet veilig zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@viative.com. We nemen de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) sturen wij uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. U dit zien op de adresbalk ‘https‘ en het hangslot in de adresbalk.

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie Internet standaarden die we gebruiken om te voorkomen dat je e-mails namens ons ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke of inloggegevens (phishing) te verkrijgen.

  Gebruik van cookies

  We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. In deze privacyverklaring geven we een algemene toelichting over de cookies die we verzamelen. Voor exacte cookies verwijzen we u naar de cookieverklaring.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone tijdens een eerste bezoek aan de website. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. We gebruiken analytische cookies om uw surfgedrag op onze site te volgen voor optimalisering van de site. Tracking cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde inhoud en advertenties op andere sites dan die van ons te kunnen weergeven. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over ons gebruik van cookies via de cookieverklaring. U zich afmelden voor cookies door uw Internet browser zodanig in te stellen dat cookies niet worden opgeslagen. Bovendien u alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

  We kunnen gebruik maken van een standaard technologie genaamd “cookies” om informatie te verzamelen over het gebruik van bezoekers van onze
  website: www.viative.com. Een “cookie” is een tekstbestand dat wordt verzonden naar een webbrowser van een website en opgeslagen op de harde schijf van een computer. Vandaag de dag, een meerderheid van de websites gebruik van cookies, omdat in veel gevallen, kunnen zij worden verplicht om informatie of diensten te 
  leveren. Cookies registreren informatie over een bezoeker van een website, de pagina’s die werden benaderd door de bezoeker, de datum van het bezoek, en alle voorkeuren die kunnen zijn ingesteld, terwijl de bezoeker was het browsen op de site. Deze informatie kan worden gebruikt door ons, nu of in de toekomst, om elke bezoeker de toegang tot en ervaring met bepaalde functies en inhoud, of om ons relevante aanbod aan de gebruiker op sociale media of andere deelnemende websites te presenteren.

Cookies zijn passieve bestanden die niet kunnen ophalen andere gegevens van de harde schijf van een bezoeker of het verkrijgen van persoonlijke informatie, noch kunnen zij verkrijgen van cookies gegenereerd door andere websites. Webbrowsers alleen toestaan dat de website die de cookie gemaakt de mogelijkheid om toegang te krijgen.
Als u zich zorgen maakt over het gebruik van cookies, u de opties van uw webbrowser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie op uw computer wordt opgeslagen of om cookies volledig te verbieden. Het verbieden van het gebruik van cookies kan uw toegang tot bepaalde soorten inhoud of functies beperken.

Google Analytics

Google Analytics is een Web Analytics tool welke we gebruiken om te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. Het rapporteert website trends met behulp van cookies en web beacons zonder individuele bezoekers te identificeren. U het privacybeleid van Google Analytics lezen voor meer
informatie: privacybeleid van Google Analytics.

U kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen onze uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het dan weten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via hello@viative.com.

Hieronder beschrijven wij uw rechten:

Recht in te zien/corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om al uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering en/of toestemming intrekken voor gebruik van uw persoonsgegevens, sturen naar hello@viative.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één kalendermaand, op uw verzoek reageren. Indien wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan u melden. Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van uw verzoek(en) en/of het aantal verzoeken van u.

Wij weigeren enkel een verzoek tot inzien, correctie of verwijdering bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer u buiten het recht van de wet AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van uw dossiers. Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van kennelijk ongegrond dan wel buitensporig verzoek.

 • Recht tot rectificatie. U kunt een verzoek tot rectificatie sturen naar hello@viative.com.

 • Recht om vergeten te worden. U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

 • Recht op beperking (ofwel bevriezen gegevens). Voor de uitoefening van uw recht op beperking (dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost), kunt u ook uw verzoek richten aan hello@viative.com. Wij zullen gedurende de beperking uw persoonsgegevens alleen verwerken: met uw toestemming voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van bijv.: een rechtsvordering en of ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 • Recht op overdragen gegevens. Dit recht geeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons heeft verstrekt, om vervolgens de persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (anders dan VIative). Dit recht geldt wanneer u toestemming geeft of dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

 • Recht tot bezwaar (verzet). Ook voor de uitoefening van uw recht op bezwaar, kunt u terecht bij ons via e-mail: hello@viative.com. U kunt uw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:

  • Allereerst mag u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens, in verband met uw persoonlijke omstandigheden. De verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van een gerechtvaardigd belang of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de verwerking te laten staken.

  • Ten tweede kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  • Ten derde kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met uw situatie verband houdende redenen.

 • Toestemming intrekken. Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van ons. Wanneer u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen via hello@viative.com.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 18 april 2023.